forexamdiscomfort01

Guardian exam discomfort

This is a promotional bag for the Guardian educational supplement, a British newspaper. Unique among barfbags, it tells you how to not use it:

"Follow these simple instructions to beat exam nerves: 

Visit educationguardian.co.uk/clearing2002

Sign up for our unique clearing email service

Relax in the knowledge tha you will be equipped however your exams go

Dispose of this bag because you won't need it.

Sign up for our Clearing 2002 email service now and you'll be entered into a prize draw to win one of five pairs of flights to wherever you like in the world. Hopefully it'll be the only time you'll need this bag..."

If only all bags gave such opportunities...

Thanks to Mark Brace. (2003) 

hd01

H.D.

Home Depot? High Definition? Hard Disk? Harley Davidson? Hard Drugs? Anyone know the true meaning?

From Inserv, A Maltese bagmaker.

Thanks to Tom de Kort (2006)

Heave Ho!

A bookbag: it comes with the admirable book by Charles Mazel, My little green book of seasickness.

The sticker shows the book cover: George Washington being rowed across the Delaware River on his way to attack the British in 1776. The image, based on a painting by Emanuel Leutze in the Metropolitan Museum of Art in New York, depicts a queasy General Washington standing in the boat as it dodges ice floes. He'd probably feel better if he were to sit down.

The book, by the way, is well worth the $10 cover price. Order direct from the author here.

Thanks to Charles Mazel (2007)

htf01

HTF

One of a small coterie of protest bags. This one comes from HTF, a Swedish union, and protests against what it sees as unfair employment practices by the Irish carrier Ryanair.

No, I don't speak Swedish, but I can work out enough to know that the producers of this bag are not very happy with Ryanair. Here's the text so you can work it out yourself.

HTF anser att Ryanairs personalpolitik är helt oacceptabel
Alla flygbolag som flyger från Sverige ska ha samma grundvillkor for sina anställda: miniminivåer för lön, regler för övertid och övertidsersättning, reglerad arbetstid, försäkringar och pensioner med mera.

Kollektivavtalet ger de anställda detta skydd genom att skapa överenskommelser mellan arbetsgivare och fackförbund. Saknas det ett kollektivavtal har den anställde bara det grundskydd som lagstiftningen ger. I vissa frågor innebär det att det inte finns några regler överhuvudtaget. Då bestämmer arbetsgivaren, och den anställde har bara de rättigheter och förmåner som man kom överens om i samband med anställningen. 90 procent av de svenska löntagarna omfattas av ett kollektivavtal på sin arbets­plats. För de anställda på Ryanair tillämpas bara den irländska minimilagstiftningen.

Las mer otn den internationella kampanjen för att förbättra de Ryanair-anställdas villkor på www.ryan-be-fair.org

Magstarkt!
· Ryanairs låga biljettpriser betalas av personalens dåliga löne-och anställningsvillkor.
· Ryanairs kabinanställda är anställda på Irland för art bolaget ska kunna undvika svensk arbetsrättslagstiftning och svenska fackföreningar.
· De kabinanställda måste själva betala för sin hälsokontroll, sin utbildning, sin uniform och för ID-kort på flygplatserna.
· Grundlönen för kabinpersonal är cirka 6.000 kronor per månad. Till detta kommer ett rörligt flygtillägg på 6.000 kronor samt cirka 1.500 kronor i provision på försäljning ombord och i anslutning till flygningar. Man har denna lön oavsett hur länge man jobbat i bolaget.
· De kabinanställda vid Ryanair tillåts arbeta i snitt 64 timmar per vecka. Enligt skandinaviska regler får arbetstiden vara högst 45 timmar per vecka.
· Vid sjukdom får de anställda en irländsk sjukpenning som baseras på grundlönen (cirka 6.000 kronor/månad). De tillåts endast ha högst fyra sjukdagar per år, därefter riskerar de art bli uppsagda.
· Personalomsättningen är stor. Medelåldern för de kabin­anställda är 23 år.

Thanks to Janusz Tichoniuk (2005)

previous page | next page | top

Home

Top

Search

Swaps

Contact

Mamud.com